De Vrije Stroom

Het leven is niet altijd leuk. Ik kan wel mooie praatjes ophangen over de prachtige “ontdekkingsreis als eeuwig levend geestelijk wezen”, maar toen ik in 2014 in een uitkering terecht kwam, was dat een bittere pil. “Mislukt!” stond er op het bord dat voor iedereen zichtbaar boven mijn hoofd zweefde.

Een jaar lang dompelde ik mij onder in schuld en schaamte en toen was het genoeg.

In 2016 deed ik mee aan de oprichting van “Sociale Coöperatie De Vrije Stroom Zutphen U.A.” en sindsdien mag ik onder de paraplu van deze coöperatie weer werken.

Van wat ik daarmee verdien mag ik een klein beetje houden, de rest gaat op aan onkosten of terug naar de gemeente.

Ik vind het fantastisch dat ik in een land leef met zulke goede sociale voorzieningen. Elke maand komt er geld binnen. We moeten heel zuinig doen maar okee.

Tegelijkertijd zie ik de Sociale Coöperatie ook als een stap op weg naar het basisinkomen. Een logische volgende stap in onze maatschappelijke ordening, waar de rechtstreekse koppeling tussen inkomen en werk steeds minder voldoet. (Doorgaande automatisering, milieu-en grondstoffenproblemen en groeiende inkomensongelijkheid geven dringende noodzaak tot systeemverandering aan. Rutger Bregman schreef er een prachtig en verhelderend boek over: “Gratis geld voor iedereen” – Uitgeverij De Correspondent)

Het lidmaatschap van de Sociale Coöperatie heeft voor mij twee grote voordelen:

  • Ik mag weer ondernemen.
  • Ik ben deel van een club mensen in een vergelijkbare situatie. We helpen elkaar, stimuleren en bemoedigen elkaar en leren van elkaar.

Belangstelling? Iedereen die in Zutphen woont en een uitkering in het kader van de Participatiewet heeft mag meedoen.

Meer informatie: www.devrijestroomzutphen.nl