Heart of Men

Eerstvolgende Heart of Men: 7 t/m 11 juni 2023

Redenen om jezelf als man te veroordelen zijn er vandaag de dag te over. Op “de” man valt wel wat aan te merken.
Op mannelijke machthebbers bijvoorbeeld.

Ton schreef er een stukje op Facebook over dat verrassend veel weerklank vond:
“Ik begin het langzaam beu te worden dat de mannelijke helft van de bevolking – waartoe ik behoor – wordt vertegenwoordigd door dit soort macho’s, machthebbers en moordenaars. Als een ding duidelijk wordt, is dat alle problemen van vandaag de dag – of het nu gaat om dictators of schoolshootings, wapenwedloop of seksuele agressie, milieuvervuiling of malafide multinationals – allemaal te maken hebben met een verouderd soort mannelijkheid. Een mannelijkheid die voortkomt uit angst en hebzucht, uit pijn en machteloosheid.”

Ja, het is de hoogste tijd voor een nieuw soort mannelijkheid. “Mannelijkheid 2.0”.

Dat begint er niet mee dat we nieuwe antwoorden de wereld in gaan slingeren. Laten we eerst maar eens beginnen onszelf wat vragen te stellen.
* Wat betekent het om man te zijn?
* Wat is gezonde mannelijkheid?
* Hoe kunnen we datgene dat kwetsbaar en waardevol is beschermen in plaats van verkrachten of vernietigen?
* Waar liggen onze eigen blinde vlekken in plaats van ze te projecteren op een een zogenaamde vijand?
* Hoe kunnen we meer ons hart laten spreken, in plaats van ons hoofd of onze (spier)ballen?
* Wat beroert mannen?
* Wat raakt ons?
* Waar ligt onze kwetsbaarheid?
* En wat is onze kracht?
* Wat is gezonde en wat is destructieve mannelijkheid?
* Wanneer handelen we vanuit integriteit, authenticiteit en wijsheid en wanneer vanuit hebzucht, angst of illusie?
* Wanneer doen we maar wat en wanneer zijn we in tune met onze missie?

We zijn er goed in om in ons eentje op zoek te gaan naar alle antwoorden op vragen die we tegenkomen rondom werk, relatie, gezin en geld. Maar werkelijke kracht ontstaat pas als we ons verbinden met andere mannen. Samen vragen stellen, en samen luisteren naar de antwoorden.

Een mooi beeld van vroeger: mannen bijeen rond het vuur, bezig uit te zoeken wat hen wezenlijk bezighoudt. Met Heart of Men willen we die traditie in ere herstellen. Voor de achtste keer dit jaar: geen programma, geen richtlijnen of regels,

“Just Men”.

Een samenzijn en zelfonderzoek dat leidt tot kracht, plezier, verbroedering en zingeving. We werken vanuit openheid en respect voor ieders autoriteit en eigenheid. Heart of Men is geen snelcursus voor succes of een handleiding voor een nieuw mannelijkheidsdogma. Het is een zoektocht naar datgene dat wezenlijk is en dat ons ten diepste raakt. Als we de moed opbrengen die zoektocht aan te gaan, hoeven we onszelf niet langer te veroordelen…

Je bent van harte welkom: oud en jong, gekleurd en blank, homo en hetero, arm en rijk!

Heart of Men wordt gefaciliteerd door Ton van der Kroon, Jan Roelofs, beiden al vele jaren werkzaam in het mannenwerk. En door Sven Beijers, Vicky Froyen en Dirk Koops.

Info en aanmelding: www.owc.be

Meer achtergrond: www.heartofmen.one